Let op: Allard is op dit moment volgepland en niet beschikbaar voor nieuwe studenten of leerlingen.

Maak kennis met Allard

Erasmus Universiteit Rotterdam

Ik heb goede studieresultaten en beschik over uitstekende spreek- en schrijfvaardigheden. Ik ben enthousiast over het overbrengen van juridische kennis en vaardigheden en ik bied mijn hulp dan ook graag aan.

Vakken

WO HBO
Cijfer: 8

Dit vak biedt een introductie in de fundamentele begrippen en onderscheidingen van het recht. In dat kader wordt op hoofdlijnen het positieve recht van een aantal belangrijke rechtsgebieden behandeld: staatsrecht, strafrecht, burgerlijk recht, internationaal publiekrecht en mensenrechten

WO HBO MBO
Cijfer: 8

In dit vak is het vertrekpunt steeds het algemene deel van het bestuursrecht, dat sinds 1994 vorm heeft gekregen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb), en dat sindsdien voortdurend is uitgebouwd. Daarnaast is er natuurlijk oog voor het bestuursrecht dat is neergelegd in bijzondere wettelijke regelingen. In dit vak verwerft je inzicht in de kernbegrippen uit de Awb: ‘bestuursorgaan’, ‘belanghebbende’ en ‘besluit’, die elk in aparte weken aan de orde komen. Ook de hoofdlijnen van het stelsel van bestuursrechtelijke rechtsbescherming komen aan bod, waarbij aandacht wordt besteed aan voorprocedures (i.h.b. de bezwaarprocedure) en de rechterlijke procedure.

WO HBO MBO
Cijfer: 7

Het vak behandelt de kernleerstukken op het gebied van verbintenissen en goederenrecht, tezamen ook wel het vermogensrecht genoemd, zoals de rechtshandeling en de overeenkomst, de onrechtmatige daad en schadevergoeding, toebehoren en overdracht. Ook wordt aandacht besteed aan het personen-, familie-, huwelijksgoederen- en erfrecht en daarnaast ook aan de intellectuele eigendom.

WO HBO MBO
Cijfer: 7

In dit vak maak je kennis met het bestuur in zijn belangrijkste verschijningsvormen. Je leert daarbij dat het bestuur niet alleen kan besturen door middel van het bestuursrecht, maar ook gebruik kan maken van het privaatrecht. Ook wordt stil gestaan bij optreden van het bestuur dat schade veroorzaakt en, uiteraard, bij de grenzen aan het optreden van het bestuur. Hierbij is steeds aandacht voor de grote mate van verwevenheid tussen de Nederlandse en de internationale en Europese rechtsorde.

WO HBO MBO
Cijfer: 9

Dit vak heeft betrekking op de economische analyse van het recht. Daartoe wordt u ingeleid in de kernbegrippen van de (rechts)economie. In het licht van de rechtseconomische theorie wordt vervolgens een aantal basiselementen van het recht en de rechtshandhaving tegen het licht gehouden.

WO HBO MBO
Cijfer: 7

Dit vak gaat dieper in op de kernleerstukken van het verbintenissenrecht, zoals de totstandkoming, uitleg en nakoming en het tenietgaan van overeenkomsten, het onrechtmatigedaadsrecht, risicoaansprakelijkheden en het schadevergoedingsrecht. Je leert tot een afgewogen oordeel in een juridisch geschil te komen.

WO HBO MBO
Cijfer: 7

Dit vak geeft inzicht in de goederenrechtelijke leerstukken die het belangrijkst zijn voor het begrip van goederenrecht als onderdeel van het vermogensrecht en als fundament voor het rechtsverkeer

WO HBO MBO
Cijfer: 7

Aan de orde komen met name de hoofdbeginselen en hoofdrolspelers van het burgerlijk proces, procederen en bewijs in eerste aanleg, uitspraken en rechtsmiddelen, particuliere geschilbeslechting, executie en beslag. Veel aandacht is hierbij voor functies en rationes van regels en beginselen van burgerlijk procesrecht.

WO HBO MBO
Cijfer: 8

Het vak Arbeidsrecht geeft je een overzicht van het arbeids- en socialezekerheidsrecht.

WO HBO MBO
Cijfer: 8

This course is about certain specific fields of public international law, such as the law on the use of force, human rights law and international economic law.

Over Allard

Ik ben een gedreven rechtenstudent die graag doelgericht te werk gaat. Ik kom ben vlug van begrip en kom snel tot de kern. Door mij jarenlange ervaring met de rechtenstudie en de bijbehorende tentamens kan ik goed inschatten welke kennis en of inzichten van belang zijn voor een bepaald leerstuk. Daarnaast kan ik goed luisteren en uitleggen, Ik ben ervan overtuigd dat ik er met mijn hulp voor kan zorgen dat je het beste kunt halen uit de tijd die je besteedt aan het studeren.

Informatie
  • Uurtarief: 22.00
Maandag 09:00 - 16:00
Dinsdag 09:00 - 16:00
Woensdag 09:00 - 16:00
Donderdag 09:00 - 16:00
Vrijdag 09:00 - 16:00
Zaterdag 09:00 - 16:00
Zondag -
  • Fysiek
  • Online
Tip: Chat met meerdere tutoren voor het snelste resultaat en ontvang email bij reactie.
  • Betaal voor of achteraf
  • Niet de juiste tutor? Wij zorgen voor een alternatieve oplossing
  • Tutoren nemen gemiddeld binnen 6 uur contact met je op
  • Samen bijles volgen? Iedere extra deelnemer ontvangt 40% korting

Beoordelingen

Allard heeft nog geen beoordelingen.

Alleen personen die een bijles hebben gevolgd kunnen een beoordeling achterlaten.

Kun jij geen tutor in de buurt vinden?

Plaats een tutoraanvraag en wij zoeken voor jou een geschikte tutor!

Tutor aanvragen