Maak kennis met Sylvain

Radboud Universiteit

Ik ben een master-student International Political Economy en derdejaars-student Politicologie op de Radboud Universiteit. Door de combinatie van deze twee studierichtingen heb ik een brede kijk op wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken.

I am a master-student International Political Economy and third-year student Political Science at the Radboud University. Through the combination of these two fields of study I have a broad overview regarding scientific and societal topics.

Vakken

WO
Cijfer: 7.5

Eerstejaarsvak vak Economie & Politicologie aan de Radboud Universiteit. In dit vak doorloop je op een basaal niveau het gehele process dat nodig is om een academisch paper te schrijven. Tevens worden andere aspecten van wetenschappelijk onderzoek uitgelegd.

WO
Cijfer: 8

Eerstejaarsvak Economie aan de Radboud universiteit. In dit vak wordt kort stilgestaan bij economie zoals dat op de middelbare school is onderwezen. Daarna wordt er verder gewerkt aan enkele andere economische theorieën. Aan bod komt neoklassieke theorie, speltheorie en analyse van strategische beslissingen van bedrijven.

WO
Cijfer: 7

Eerstejaarsvak Economie aan de Radboud Universiteit. Dit vak gaat in op macro-economische aspecten van nationale economieën zoals rentestanden, beschikbaarheid van liquiditeit, inflatie en werkgelegenheid.

WO
Cijfer: 7

Eerstejaarsvak Economie aan de Radboud Universiteit. Dit vak gaat in op de verschillende ethische aspecten waar een wetenschapper of professional in het veld van economie of bedrijfskunde mee geconfronteerd kan worden. Er is speciale aandacht voor leiderschap en de ethische dilemma's die hierbij kunnen spelen.

WO
Cijfer: 9

Eerstejaarsvak Economie aan de Radboud Universiteit. Dit vak is duaal ingericht. Er is een gedeelte gereserveerd dat ingaat op macro-economische theorie met betrekking tot banken en de financiële wereld. Daarnaast wordt er een onderzoekspaper geschreven waarbij kwantitatieve analyse wordt toegepast.

WO
Cijfer: 7

Tweedejaarsvak Economie aan de Radboud Universiteit. Dit vak gaat in op de historische trends met betrekking tot monetair beleid van staten sinds de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast worden macro-economische theorieën gebruikt om deze trends te kunnen analyseren.

WO
Cijfer: 8

Tweedejaarsvak Economie aan de Radboud Universiteit. In dit vak wordt wetenschapsfilosofie met betrekking tot de economische wetenschap behandeld. Belangrijke auteurs hierover zijn Popper, Lakatos en Kuhn. Verschillende visies over wat economie precies is en hoe zij bestudeert zou moeten worden worden behandelt.

WO
Cijfer: 7

Tweedejaarsvak Economie aan de Radboud Universiteit. Dit vak volgt tevens een duaal systeem, waarbij zowel aandacht wordt besteedt aan het functioneren van individuele bedrijven als ook statistische analysemethoden. Ook bij dit vak moet uiteindelijk een onderzoekspaper worden geschreven.

WO
Cijfer: 7

Tweedejaarsvak Economie aan de Radboud Universiteit. Dit vak gaat in op het modernisatieproces dat verschillende staten doormaken tot een massaconsumptie-economie. Hierbij wordt aandacht besteedt aan geografische elementen en theorie met betrekking tot clustering.

WO
Cijfer: 8.5

Tweedejaarsvak Economie aan de Radboud Universiteit. Dit is een duaal vak. Het eerste gedeelte staat stil bij multinationale bedrijven en hun rol bij de ontwikkeling van een staat. Het tweede gedeelte is meer gericht op statistische analyse. Uiteindelijk moet er een onderzoekspaper geschreven worden.

WO
Cijfer: 7

Tweedejaarsvak Economie aan de Radboud Universiteit. Dit vak behandelt de verschillende kapitalistische productiesystemen die momenteel wordt gehanteerd in de wereld. De focus ligt met name op het verschil tussen liberale markteconomieën en gecoördineerde markteconomieën. Ook wordt stilgestaan bij de transities die vele staten sinds 1989 maakten naar kapitalistische productiesystemen.

WO
Cijfer: 9.5

Derdejaarsvak aan de Frankfurt School of Finance & Management. Dit vak behandelt de redenen en rechtvaardigingen waaronder een overheid kan ingrijpen in een vrije markteconomie. Hiermee wordt aandacht besteedt aan micro-economische theorie en politieke besluitvorming.

WO
Cijfer: 10

Derdejaarsvak aan de Frankfurt School of Finance & Management. Dit vak behandelt verschillende (economische) internationale organisaties (zoals OPEC, het IMF, de Wereldbank). Om dit te faciliteren wordt een korte introductie gegeven tot de belangrijkste theorieën binnen de Internationale Relaties. Ook wordt stilgestaan bij het idee van een wereldoverheid en de praktische bezwaren hiertegen.

WO
Cijfer: 9

Derdejaarsvak aan de Frankfurt School of Finance & Management. Dit vak behandelt de verschillende theorieën op het gebied van economie en milieu. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt op economische analyse toe te passen op milieu-vraagstukken. Tevens is het vak sterk gefocust op de mogelijke beleidsuitvoeringen met betrekking tot energietransitie.

WO
Cijfer: 8

Derdejaarsvak aan de Frankfurt School of Finance & Management. Dit vak behandelt de huidige staat van de Europese Unie en de uitdagingen die haar in de komende jaren te wachten staan. Economische theorie wordt gebruikt om dit proces te faciliteren.

WO
Cijfer: 10

Derdejaarsvak aan de Frankfurt School of Finance & Management. Dit vak combineert inzichten vanuit de pschychologie met economische theorie om zo het gedrag van de irrationele mens te kunnen verklaren en voorspellen.

WO
Cijfer: 8

Derdejaarsvak Economie aan de Radboud universiteit. Dit vak behandelt vier verschillende onderwerpen in de internationale economie die momenteel actueel zijn. Op een van de onderwerpen wordt een essay geschreven en een presentatie gegeven.

WO
Cijfer: 7

Eerstejaarsvak Politicologie aan de Radboud Universiteit. Dit vak behandelt de drie stromingen in de politicologie; vergelijkende politieke, politieke theorie en internationale relaties. Elk van de drie stromingen komt kort aan bod zodat de student een indruk krijgt van het gehele onderzoeksveld.

WO
Cijfer: 7

Eerstejaarsvak Politicologie aan de Radboud Universiteit. Dit vak is een introductie tot economische theorie aangepast voor de politicologische student. De economie van de middelbare school wordt eerst kort behandeld. Vervolgens wordt er dieper ingegaan op overheidsfinanciën.

WO
Cijfer: 7

Eerstejaarsvak Politicologie aan de Radboud Universiteit. Dit vak gaat in op de ontwikkeling van de Nederlandse politieke en het Nederlandse politieke landschap. Een focus ligt op politieke partijen en het partijsysteem.

WO
Cijfer: 8

Eerstejaarsvak Politicologie aan de Radboud Universiteit. Dit vak behandelt enkele internationale relaties theorieën en analyseert vervolgens hiermee verschillende internationale organisaties.

WO
Cijfer: 8

Eerstejaarsvak Politicologie aan de Radboud Universiteit. Dit vak gaat in op de vraag of een samenleving van onder of boven structuur gegeven moet worden. Verschillende denkers passeren de revue.

WO
Cijfer: 8

Eerstejaarsvak Politicologie aan de Radboud Universiteit. Dit vak biedt een inleiding in het Nederlandse en Internationale recht. Elke soort rechtsdiscipline wordt kort behandelt.

WO
Cijfer: 7.5

Tweedejaarsvak Politicologie aan de Radboud Universiteit. Dit vak behandelt de geschiedenis van Europese samenwerking. Tevens worden er verschillende theorieën aangedragen waarmee Europese samenwerking geanalyseerd kan worden.

WO
Cijfer: 7.5

Tweedejaarsvak Politicologie aan de Radboud Universiteit. Dit vak gaat dieper In op politieke partijen en partijsystemen, met name in Europese context.

WO
Cijfer: 7.5

Tweedejaarsvak politicologie aan de Radboud Universiteit. Dit vak is gericht op het ontstaan en de verspreiding van democratische systemen. Tevens ligt er nadruk op de specifieke verschillen tussen democratische systemen in verschillende landen.

WO
Cijfer: 8

Tweedejaarsvak politicologie aan de Radboud Universiteit. Dit vak behandelt in de eerste periode uitvoerig het klassieke boek van John Rawls "A theory of Justice" en gaat in om Rawls' denken en filosofisch systeem. Het tweede gedeelte van het vak behandelt per college andere toonaangevende recente politieke filosofen, die op een of andere manier een reactie leveren op het werk van Rawls.

Over Sylvain

Ik heb al lange tijd een interesse gehad in economische, politieke en maatschappelijke vraagstukken en ben dan ook in deze richting gaan studeren. Ik interesseer met name voor onderwerpen als Internationale Economie, Politieke Economie en Internationale Relaties. Ik denk dan ook dat ik met enthousiasme over dergelijke onderwerpen kan lesgeven.

I have long been interested in economic, political and societal topics and as such I have chosen to study those affairs. My main interests are in themes such as International Economics, Political Economy and International Relations. I think that I would be able to enthusiastically teach about these subjects.

Informatie
  • Uurtarief: 16.50
Maandag -
Dinsdag 09:00 - 17:00
Woensdag -
Donderdag 09:00 - 17:00
Vrijdag -
Zaterdag -
Zondag -
  • Fysiek
  • Online
Tip: chat meerdere tutoren voor het snelste resultaat.
  • Betaal voor of achteraf
  • Niet de juiste tutor? Wij zorgen voor een alternatieve oplossing
  • Tutoren nemen gemiddeld binnen 6 uur contact met je op
  • Samen bijles volgen? Iedere extra deelnemer ontvangt 40% korting

Beoordelingen

Totaal 1 beoordeling

  1. tugba

    Silvain heeft me geholpen bij het verwerken van enquête gegevens in SPSS. De samenwerking beviel me enorm. Nogmaals bedankt Silvain!

Alleen personen die een bijles hebben gevolgd kunnen een beoordeling achterlaten.

Kun jij geen tutor in de buurt vinden?

Plaats een tutoraanvraag en wij zoeken voor jou een geschikte tutor!

Tutor aanvragen