Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 1. Studentvoorstudent: de eenmanszaak Studentvoorstudent gevestigd te (6512 AB) Nijmegen,
  Stationsplein 26. Opererend in Nederland onder btw-nummer: 211143777801, en Kamer van Koophandel Arnhem 70556679.
 2. Platform: het online platform dat Studentvoorstudent aanbiedt via de website studentvoorstudent.nl en alle sub domeinen die daarbij horen.
 3. Klant: persoon die zich heeft ingeschreven op het platform om bijles af te nemen
 4. Tutor: een student die zich heeft ingeschreven als tutor op het platform om bijles te kunnen geven via Studentvoorstudent.
 5. Studievereniging: een persoon die als bestuurslid van de studievereniging namens de studievereniging een account heeft aangemaakt op Studentvoorstudent.

Artikel 2 – Algemene voorwaarden voor alle bezoekers en/of gebruikers

 1. Op de handelsnaam, het logo, het (website)design en de beschikbaar gestelde bestanden van Studentvoorstudent zijn alle rechten voorbehouden.
 2. Hoewel Studentvoorstudent zorgvuldigheid betracht, is het mogelijk dat er onjuiste informatie op de website wordt weergegeven. Aan informatie weergegeven op de website kunnen geen rechten ontleend worden.
 3. Bij het aanmaken van een profiel gaat de gebruiker ermee akkoord dat andere bezoekers en/of gebruikers inzicht hebben in de informatie die wordt ingevuld. Sommige gegevens kunnen worden verborgen voor andere bezoekers/gebruikers van Studentvoorstudent. Studentvoorstudent zal niks anders doen met de gegevens dan waar ze voor bedoeld zijn. Voor meer informatie bekijk ons Privacy beleid.
 4. Tenzij anders wordt vermeld, wordt over diensten van Studentvoorstudent geen btw geheven en zijn prijzen vermeld in euro’s.
 5. Bij vragen en/of opmerkingen kan elke bezoeker en gebruiker via de live chat contact opnemen met Studentvoorstudent.
 6. Studentvoorstudent is bevoegd om eenzijdig de algemene voorwaarden aan te passen. Hierbij zal Studentvoorstudent de huidige gebruikers op de hoogte stellen op het moment van een wijziging.
 7. Op deze voorwaarden is het Algemeen Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 3 – Algemene voorwaarden voor de tutor

 1. De tutor is niet in dienst bij Studentvoorstudent. Studentvoorstudent is daarmee niet verantwoordelijk voor het afdragen van de loonheffing. De vergoeding die de tutor ontvangt zal zelf moeten worden aangegeven bij de belastingdienst. Dit zal door de belastingdienst worden gezien als “inkomsten uit overig werk”. Daarbij is Studentvoorstudent verplicht om de vergoeding die is betaald door te geven aan de belastingdienst.
 2. Als tutor mag je maximaal 16 uur bijles geven per week. Een week begint op maandag en eindigt op zondag.
 3. Studentvoorstudent stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van de bijlessen. Zij zal slechts bestanden ter beschikking stellen aan de tutor die de tutor kan gebruiken bij het voorbereiden en geven van de bijles.
 4. Studentvoorstudent stelt zich niet verantwoordelijk voor gedragingen en/of uitingen die de tutor naar voren brengt. Zij zal de gedragingen en/of uitingen van de tutor slechts op een juiste manier proberen te beïnvloeden.
 5. De tutor moet minimaal een 7,0 (of 8, afhankelijk van het vak) hebben gehaald voor het vak waar de bijles in wordt gegeven. Studentvoorstudent betracht zich het recht om het cijfer op te vragen bij de desbetreffende instelling en bij vervalsing van dit cijfer de tutor een boete op te leggen vanaf €300.
 6. Een uitzondering op Artikel 3 lid 5 is mogelijk. Voor sommige vakken/onderwerpen is het niet mogelijk een cijfer toe te kennen. Hierbij zou je kunnen denken aan stage-advies of spreekvaardigheden. Studentvoorstudent screent in dit geval de tutor om de kwaliteit van het desbetreffende vak/onderwerp in te kunnen schatten.
 7. De bijles kan door de tutor tot 48 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd en/of gewijzigd.
 8. Wanneer de tutor 48 uur of korter voor de bijles zijn/haar bijles wilt annuleren/wijzigen worden alle onkosten die een direct verband hebben met de desbetreffende bijles in rekening gebracht bij de tutor, ongeacht de reden van annulering of wijziging.
 9. Een uitzondering op Artikel 3 lid 7 is mogelijk en kan alleen worden bepaald door Studentvoorstudent.
 10. Bij schade die wordt aangebracht door de tutor aan personen en/of materialen tijdens het geven van een bijles kan Studentvoorstudent in geen geval aansprakelijk worden gesteld en is de tutor degene die in dit geval aansprakelijk wordt gesteld.
 11. De tutor dient zijn/haar klanten voor het betalen van bijlessen te verwijzen naar het platform. Indien de tutor zijn/haar klanten op andere manieren laat betalen, zijn wij gemachtigd om een boete op te leggen van €300.
 12. De tutor krijgt alleen een vergoeding als een bijles is gegeven door hem/haar.
 13. Wanneer de klant kiest voor ‘Achteraf betalen’ via facturatie zal de tutor worden uitbetaald op het moment dat Studentvoorstudent het desbetreffende bedrag van de klant heeft ontvangen.
 14. De vergoeding, zoals op de website is vermeld, voor het geven van de bijles(sen) door de tutor, zal tussen de 2e en de 15e datum van de maand na de maand waarin de bijles(sen) heeft/hebben plaatsgevonden worden uitbetaald.
 15. Studentvoorstudent is gemachtigd om profielen van tutoren eenzijdig aan te passen zonder dit met tutoren te communiceren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het tijdelijk opschorten van het profiel van de tutor.
 16. Het uurtarief van de tutor staat vast vanaf het moment dat er via het platform, schriftelijk of mondeling een bijles is ingepland.

Artikel 4 – Algemene voorwaarden voor de klant

 1. Studentvoorstudent behoudt zich het recht voor om inschrijvingen van klanten zonder opgaaf van reden te weigeren en/of om klanten te weren uit een bijles, wanneer Studentvoorstudent dit noodzakelijk acht.
 2. De bijlessen via Studentvoorstudent zijn bedoeld als aanvulling op regulier onderwijs en kunnen niet worden gevolgd ter vervanging van regulier onderwijs.
 3. De klanten die een bijles hebben geboekt kunnen tot 24 uur voordat de bijles plaatsvindt deze bijles annuleren. Dit kan door via het contactformulier contact op te nemen met Studentvoorstudent. De klant heeft alleen recht op restitutie van het betaalde bedrag als de bijles 24 uur van te voren wordt geannuleerd en dus nog niet heeft plaatsgevonden.
 4. Klanten hebben tot drie maanden na de laatst gekozen datumsuggestie van de boeking het recht om het aanbetaalde bedrag van een niet gegeven les terug te krijgen verminderd met de transactiekosten (zie Artikel 4 lid 5).
 5. Wanneer een klant een bijles heeft geboekt en dit annuleert, worden de transactiekosten van €0,56 per boeking niet uitgekeerd. Dit wordt van het bedrag afgehaald dat moeten worden terugbetaald door Studentvoorstudent.
 6. Bij schade die wordt aangebracht door de klanten aan personen en/of materialen tijdens het volgen van een bijles kan Studentvoorstudent in geen geval aansprakelijk worden gesteld en is de klant degene die in dit geval aansprakelijk wordt gesteld.
 7. Tutoren werken via Studentvoorstudent en niet in dienst van Studentvoorstudent. Er is dus geen sprake van een arbeidsrelatie. Studentvoorstudent kan geen garantie bieden voor de kwaliteit van de door de tutor gegeven lessen.
 8. Indien een klant niet tevreden is over een bijles of een andere vraag/opmerking heeft, dan verzoekt Studentvoorstudent de klant vriendelijk om dit zo snel mogelijk kenbaar te maken via de contactpagina op de website, zodat zo snel mogelijk actie kan worden ondernomen. Klachten worden tot veertien dagen na de bijeenkomst van de bijles in behandeling genomen.
 9. Een uitzondering op Artikel 4 lid 8 is mogelijk en kan alleen worden bepaald door Studentvoorstudent.
 10. Klanten betalen 10% servicekosten over het gekozen uurtarief van de tutor. Deze kosten zijn verwerkt in het uurtarief dat zichtbaar is op het platform.
 11. Geregistreerde klanten van Studentvoorstudent geven toestemming om naderhand telefonisch en/of per mail benaderd te worden.
 12. Het uurtarief van de tutor staat vast vanaf het moment dat er via het platform, schriftelijk of mondeling een bijles is ingepland.