Maak kennis met Daniël

other

Wiskunde is mijn passie, en ik help graag anderen om hun stof te begrijpen, terwijl ik soms laat zien hoe mooi wiskunde stiekem is. Ik vind het belangrijk om naar een daadwerkelijk begrip te werken, met intuïtie voor hoe de wiskunde zich gedraagt. Om dat te bereiken, wil ik helpen om het denkproces te organiseren en waar gepast ”waarom”-vragen stellen of beantwoorden. Zo kan een student later zelf ook andere wiskunde leren.

Ik wacht momenteel op mijn diploma van een master in pure wiskunde aan de Universität Bonn (dus ik weet van best wel wat wiskunde best wel wat af). Ik heb me gespecialiseerd in homotopietheorie/algebraïsche topologie, hogere categorietheorie en algebraïsche meetkunde, en ga waarschijnlijk in het nieuwe jaar in Zweden promoveren.
________________________________________________________________________________________
Mathematics is my passion, and I enjoy helping others understanding the material, while I sometimes show some hidden beauty of maths. I find it important to establish actual understanding, with intuition how mathematics behaves. To achieve that, I want to help to organize the thought process, and when appropriate ask or answer the ”why” questions. In this way, I want to allow the student to later study other mathematics on their own as well.

I am currently waiting on my diploma of a master’s study pure mathematics at the University of Bonn (so I know quite a bit of math quite well). I have specialized in homotopy theory/algebraic topology, higher category theory and algebraic geometry, and am probably going to do a PhD in Sweden after the Christmas break. I have completed both my bachelor and master in English, so have no problem talking and thinking about math in English.

Vakken

WO HBO VWO HAVO
Cijfer: 9

Naast vakken in pure wiskunde in onderwerpen als topologie, differentiaalmeetkunde en algebra, heb ik tijdens mijn bachelor ook vakken in de analyse, kansrekening en statistiek gevolgd, alhoewel die laatste vakken wel theoretisch waren en niet gericht op toepassing.

WO HBO VWO HAVO
Cijfer: 9

Naast vakken in pure wiskunde in onderwerpen als topologie, differentiaalmeetkunde en algebra, heb ik tijdens mijn bachelor ook vakken in de analyse, kansrekening en statistiek gevolgd, alhoewel die laatste vakken wel theoretisch waren en niet gericht op toepassing.

VWO HAVO
Cijfer: 9

Op de middelbare school heb ik wiskunde B één jaar versneld met een 8.9 op de SE's en een 9.8 op het CE afgesloten.

VWO HAVO
Cijfer: 9

Op de middelbare school heb ik wiskunde D met een 9.3 op de SE's afgesloten.

VWO HAVO
Cijfer: 9

Op de middelbare school heb ik wiskunde B één jaar versneld met een 8.9 op de SE's en een 9.8 op het CE afgesloten.

WO HBO VWO HAVO
Cijfer: 9

Aside from courses in pure mathematics in fields like topology, differential geometry and algebra, I have also followed courses in analysis, probability theory and statistics during my bachelor's. These were theoretical courses though, not necessarily aimed at practical application.

Over Daniël

Als het gaat om bijles geven, vind ik zoals gezegd het belangrijk om ervoor te zorgen dat de student de stof meer dan alleen oppervlakkig begrijpt, en ik wil dat de stof ”logisch aanvoelt” (hierbij komt de eerdergenoemde intuïtie kijken). Ik heb bij mijn eerdere bijlesstudenten nadruk gelegd op geordend denken en werken, en vind duidelijk opschrijven van oplossingen en regelmatige oefening belangrijk. Ik hou er ook van om verbanden te leggen tussen verschillende onderwerpen en om tijdens de les in kleine stappen samen met de student formules en stellingen af te leiden, zodat duidelijk is waar die vandaan komen en waarom ze logisch zijn.

Ik heb in totaal ruim twintig jaar in Groningen gewoond, Naast wiskunde, hou ik erg van muziek: ik speel piano en een beetje Waldhoorn. Ik vind schaken leuk, en lees ook graag allerlei populair-wetenschappelijke boeken over andere vakgebieden.
_____________________________________________________________________________________________
When it comes to tutoring, I think it is important to strive for more than superficial understanding of the material, as said above, and I want the mathematics to ”feel logical” (here, the aforementioned intuition comes into play). With my previous students, I put an emphasis on orderly thinking and working, and find clearly written solutions and regular practice important. I like to point out connections between topics, and to derive during the lesson together with the student certain formulas and statements, in order to clarify where they come from and why they make sense.

In total, I have lived over twenty years in Groningen. Next to mathematics, I very much like music: I play piano and a little bit of French horn. I enjoy playing chess and reading all kinds of popular-scientific books about other fields than mathematics.

Informatie
  • Uurtarief: 22.00
Maandag 09:00 - 21:00
Dinsdag 09:00 - 17:00
Woensdag 09:00 - 21:00
Donderdag 09:00 - 17:00
Vrijdag 09:00 - 21:00
Zaterdag 09:00 - 21:00
Zondag 14:00 - 21:00
  • Fysiek
Tip: Chat met meerdere tutoren voor het snelste resultaat en ontvang email bij reactie.
  • Betaal voor of achteraf
  • Niet de juiste tutor? Wij zorgen voor een alternatieve oplossing
  • Tutoren nemen gemiddeld binnen 6 uur contact met je op
  • Samen bijles volgen? Iedere extra deelnemer ontvangt 40% korting

Beoordelingen

Daniël heeft nog geen beoordelingen.

Alleen personen die een bijles hebben gevolgd kunnen een beoordeling achterlaten.

Kun jij geen tutor in de buurt vinden?

Plaats een tutoraanvraag en wij zoeken voor jou een geschikte tutor!

Tutor aanvragen