Maak kennis met Rachel

Vrije Universiteit Amsterdam

Nederlands:

Ik hecht waarde aan geduld hebben en het verzekeren dat de student de stof daadwerkelijk begrijpt. Liever 20x uitleggen en volledig begrijpen, dan 2x en het half begrepen hebben! Mijn naam is Rachel en ik ben momenteel 21 jaar. Ik houd ervan om mensen efficiënt te helpen en op hun eigen manier! Ik geef alleen online bijles.

English:

I value being patient and ensuring that the student actually understands the material. I would rather explain something 20 times with full understanding than twice with only half understanding! My name is Rachel, I am currently 21 years old. I love to help people efficiently and in their own way! I only give online tutoring.

Vakken

VWO HAVO VMBO
Cijfer: 7

- Tekst interpretatie
- Formuleren
- Grammatica
- (werkwoord)spelling
- Interpunctie
- Schrijven
- Alle stof op 6 VWO niveau

Tijdens mijn opleiding is het erg van belang om kennis vast te leggen of over te dragen. Dit kan mondeling of op papier. Naast de inhoud, is correct taalgebruik ook essentieel bij zulke processen. Zelf volg ik een wetenschappelijke opleiding (scheikunde), waarbij deze zaken centraal staan. Correct taalgebruik is dus een alledaagse bezigheid van mij.

VWO HAVO VMBO
Cijfer: 7

- Tekst interpretatie
- Formuleren
- Grammatica
- (werkwoord)spelling
- Interpunctie
- Schrijven
- Alle stof op 6 VWO niveau (m.u.v. literatuur)

Tijdens mijn bacheloropleiding kom ik veel in aanraking met Engels praten en schrijven. Hierdoor weet ik goed hoe je de aspecten van Engels moet toepassen. Ik spreek regelmatig Engels met diverse personen betrokken bij mijn opleiding, daarnaast schrijf ik vaak verslagen in het Engels.

VWO HAVO VMBO
Cijfer: 7

Alle stof op 6 VWO niveau.

Ik studeer zelf scheikunde en ik heb over de jaren heen ervaring opgebouwd over hoe je effectief kunt studeren voor dit vak. In mijn studie wordt scheikundige theorie ook daadwerkelijk toegepast in de praktijk. Hierdoor ben ik erg gespecialiseerd, de theorie die je leert op de middelbare school is namelijk de fundamentele basis voor mijn studie.

VWO HAVO VMBO
Cijfer: 8

- Taal
- Interpunctie
- (werkwoord)spelling
- Grammatica
- Opbouw/structuur
- Inhoud
- Schrijven
- Kennisoverdracht

Een groot deel van het Technasium op de middelbare school was het rapporteren van kennis uit de literatuur, afgerond werk en verkregen onderzoeksresultaten. Ook tijdens mijn huidige opleiding is het zeer van belang om verschillende zaken te kunnen rapporteren. Denk hierbij aan kennis uit de literatuur, verkregen onderzoeksresultaten maar ook het nakijken van andermans verslagen (peer review). Verslagen schrijven is hierdoor een dagelijkse bezigheid voor mij geworden, waar ik natuurlijk veel van heb geleerd.

VWO HAVO VMBO
Cijfer: 8

- Taal
- Interpunctie
- (werkwoord)spelling
- Grammatica
- Opbouw/structuur
- Inhoud
- Schrijven
- Kennisoverdracht
- Wetenschappelijke restricties
- Referenties

Een groot deel van het Technasium op de middelbare school was het rapporteren van kennis uit de literatuur, afgerond werk en verkregen onderzoeksresultaten. Al sinds mijn tienerjaren ben ik dus bezig met wetenschappelijk schrijven. Momenteel studeer ik scheikunde, hierbij staat de wetenschap centraal en centraal in de wetenschap staat kennisoverdracht. In de wetenschap is het dus zeer van belang om verschillende zaken te kunnen rapporteren. Denk hierbij aan het rapporteren van kennis uit de literatuur, het vastleggen en interpreteren van verkregen onderzoeksresultaten maar ook het nakijken van andermans verslagen (peer review). Wetenschappelijk schrijven is hierdoor een dagelijkse bezigheid voor mij geworden, waar ik natuurlijk veel van heb geleerd.

WO HBO MBO VWO HAVO VMBO
Cijfer: 8.5

- Elektrofielen en nucleofielen identificeren
- Nucleofiele additie aan carbonylgroep
- Basis reactiemechanismen
- S-orbitalen en P-orbitalen
- Zuren, basen en Pka
- Simpele NMR spectra interpreteren
- Organometaalverbindingen gebruiken om C-C bindingen te maken
- Nucleofiele substitutie aan de carbonylgroep: acetalvormingen, hemi-acetalvorming, enamine vorming, imine vorming, amidevorming, hydrolyse reacties en reductie reacties
- Stereochemie
- Nucleofiele substitutie aan een verzadigde koolstof
- Conformationele analyse
- Eliminatiereacties

Hoofdstukken uit het boek Organic Chemistry 2nd Edition
by Jonathan Clayden: 1 2 4 5 6 8 9 10 11 13 (deels) 14 15 16 17

VWO HAVO VMBO
Cijfer: 7

- Onderbouw HAVO en VWO
- Wiskunde VMBO

Over Rachel

Nederlands:

Ik ben erg geïnteresseerd in de natuurwetenschappen en vooral in de chemische wetenschappen. Door mijn ervaringen in de natuurwetenschappelijke richting op de middelbare school (VWO-Technasium) en in mijn huidige studie, heb ik veel ervaring opgedaan met het vertalen van wetenschappelijke kennis naar simpele principes. Daarnaast hebben mijn ervaringen mij ook geholpen met het ontwikkelen van vaardigheden in de Nederlandse en Engelse taal. Naast alle theorieën en regels te begrijpen is het natuurlijk ook van belang om deze samen te oefenen en toe te passen! Hiermee zullen wij echt jouw begrip testen. Andere mensen helpen, stimuleren en motiveren brengt mij energie! Daarom hoop ik andere studenten te kunnen helpen in mijn vrije tijd.

English:
I am very interested in natural sciences and especially chemical sciences. My experiences in the natural sciences at secondary school (VWO-Technasium) and in my current study have given me the skill to transfer scientific knowledge into simple principles. Moreover, my experiences have also helped me to develop skills in the Dutch and English languages. Besides understanding all theories and rules, it is of course also of great importance to practice and apply your level of understandig together! In this way, we will really test your knowledge. Helping, stimulating and motivating other people gives me energy! Therefore I hope to be able to help other students in my free time.

Informatie
  • Uurtarief: 18.50
Maandag -
Dinsdag -
Woensdag -
Donderdag -
Vrijdag -
Zaterdag 09:00 - 20:00
Zondag 09:00 - 20:00
  • Online
Tip: Chat met meerdere tutoren voor het snelste resultaat en ontvang email bij reactie.
  • Betaal voor of achteraf
  • Niet de juiste tutor? Wij zorgen voor een alternatieve oplossing
  • Tutoren nemen gemiddeld binnen 6 uur contact met je op
  • Samen bijles volgen? Iedere extra deelnemer ontvangt 40% korting

Beoordelingen

Rachel heeft nog geen beoordelingen.

Alleen personen die een bijles hebben gevolgd kunnen een beoordeling achterlaten.

Kun jij geen tutor in de buurt vinden?

Plaats een tutoraanvraag en wij zoeken voor jou een geschikte tutor!

Tutor aanvragen